تمامی مطالب موجود در این سامانه از وب سایت های دیگر و بدون دخالت انسانی جمع آوری شده , لذا تمام مسئولیت آنها بر عهده وب سایت منبع میباشد. مطالب مغایر با قوانین جمهوری اسلامی ایران را از طریق بخش تماس با ما به ما اعلام کنید.


ورود به کانال تلگرام


نمونه آزمون نوبت اول پایه هفتم و هشتم و نهم از سایت جویا مجد و پاسخ از زاویه

        نمونه آزمون نوبت اول پایه هفتم 

پاسخ
آزمون شماره1          آخرین پلی کپی  پاسخ   پاسخ
آزمون شماره2  پاسخ
آزمون شماره 3  پاسخ
آزمون شماره4  پاسخ
آزمون شماره5  پاسخ

           نمونه آزمون نوبت اول پایه هشتم 

پاسخ
 آزمون شماره1  پاسخ
                          آزمون شماره2  پاسخ
                          آزمون شماره3  پاسخ
                          آزمون شماره4  پاسخ
                          آزمون شماره5  پاسخ

             نمونه آزمون نوبت اول پایه نهم

پاسخ
                          آزمون شماره1    پاسخ
                          آزمون شماره2  پاسخ
                          آزمون شماره3  پاسخ
                          آزمون شماره4  پاسخ
                          آزمون شماره5  پاسخ

                          آزمون شماره6

 پاسخ
                          آزمون شماره7 پاسخ  سوال 4 ب احتمال 4 به 16  پاسخ