تمامی مطالب موجود در این سامانه از وب سایت های دیگر و بدون دخالت انسانی جمع آوری شده , لذا تمام مسئولیت آنها بر عهده وب سایت منبع میباشد. مطالب مغایر با قوانین جمهوری اسلامی ایران را از طریق بخش تماس با ما به ما اعلام کنید.


ورود به کانال تلگرام


پرسش مهر رییس جمهور چه بود؟  

چگونه مي توانيم کشوری داشته باشيم، جامعه اي داشته باشيم داراي رحمت اسلامي و نبوی.
و چگونه مي توانيم جوامع منطقه و جهان را از خشونت برهانیم.
بر اساس مصوبه شوراي عالی آموزش و پرورش، پرسش مهر در اولین روز سال تحصیلی توسط عالی ترین مقام اجرايی کشور براي دانش آموزان و معلمان سراسر کشور اجرا مي شود.
در طرح پرسش مهر، رئیس جمهور وقت کشور یکی از مهم ترین مسايل کشور و یا تعلیم و تربیت به عنوان پرسش مهر را مطرح مي کند و دانش آموزان و فرهنگیان در قالب فعا

ادامه مطلب  

نعمیرات تلفن همراه و لپ تاپ در منزل  

تعميرات حرفه اي را با ما تجربه کنید

نگران ترافیک نباشید. با ما تماس بگیرید و از تجربه ی تعميرات سریع و مطمئن لذت ببرید

تیم تخصصی و معتقد ما هر آنچه از لپ تاپ و گوشی بخواهید در محل شما برايتان آماده مي کنند

تعميرات تخصصی، حرفه اي و مومنانه با قیمت مناسب هم اکنون در منزل و محل کار شما فراهم است.

شماره تماس : 
09128585460    بابک ابراهیمي

ادامه مطلب  

پرسش مهر  

پرسش مهر امسال رییس جمهور از دانش آموزان سراسر کشور بر اين اساس است: خشونت از کجا نشأت گرفته است؟ چگونه عده اي خشونت را مي آموزند، در برابر خشونت چگونه بايد ايستادگی کرد؟ چگونه مي توانيم کشور و جامعه اي داشته باشيم داراي رحمت اسلامي و نبوی و چگونه مي توانيم جوامع منطقه مان و جهان را از خشونت برهانیم؟

ادامه مطلب  

پرسش مهر  

پرسش مهر امسال رییس جمهور از دانش آموزان سراسر کشور بر اين اساس است: خشونت از کجا نشأت گرفته است؟ چگونه عده اي خشونت را مي آموزند، در برابر خشونت چگونه بايد ايستادگی کرد؟ چگونه مي توانيم کشور و جامعه اي داشته باشيم داراي رحمت اسلامي و نبوی و چگونه مي توانيم جوامع منطقه مان و جهان را از خشونت برهانیم.

ادامه مطلب  

موضوع پرسش مهر95  

 
رئیس جمهور از دانش آموزان خواست:از کجا خشونت نشأت گرفته است و چگونه عده اي خشونت را مي آموزند. در برابر خشونت چگونه بايد ايستادگی کرد.
چگونه مي توانيم کشوری داشته باشيم، جامعه اي داشته باشيم داراي رحمت اسلامي و نبوی.
و چگونه مي توانيم جوامع منطقه و جهان را از خشونت برهانیم.
بر اساس مصوبه شوراي عالی آموزش و پرورش، پرسش مهر در اولین روز سال تحصیلی توسط عالی ترین مقام اجرايی کشور براي دانش آموزان و معلمان سراسر کشور اجرا مي شود.
در طرح پرسش مهر

ادامه مطلب  

پرسش مهر رئییس جمهور در سال 1395  

هفدهمين پرسش مهر رئیس جمهور امروز مطرح شد. رئیس جمهور از دانش آموزان خواست:از کجا خشونت تشأت گرفته است و چگونه عده اي خشونت را مي آموزند. در برابر خشونت چگونه بايد ايستادگی کرد. چگونه مي توانيم کشوری داشته باشيم، جامعه اي داشته باشيم داراي رحمت اسلامي و نبوی. و چگونه مي توانيم جوامع منطقه و جهان را از خشونت برهانیم. بر اساس مصوبه شوراي عالی آموزش و پرورش، پرسش مهر در اولین روز سال تحصیلی توسط عالی ترین مقام اجرايی کشور براي دانش آموزان و معلم

ادامه مطلب  

پرسش مهر  

هفدهمين پرسش مهر رئیس جمهور امروز مطرح شد.
رئیس جمهور از دانش آموزان خواست:از کجا خشونت تشأت گرفته است و چگونه عده اي خشونت را مي آموزند. در برابر خشونت چگونه بايد ايستادگی کرد.
چگونه مي توانيم کشوری داشته باشيم، جامعه اي داشته باشيم داراي رحمت اسلامي و نبوی.
و چگونه مي توانيم جوامع منطقه و جهان را از خشونت برهانیم.
بر اساس مصوبه شوراي عالی آموزش و پرورش، پرسش مهر در اولین روز سال تحصیلی توسط عالی ترین مقام اجرايی کشور براي دانش آموزان و معلم

ادامه مطلب  

 

پرسش مهر 95 چی بود؟؟؟
حسن روحانی هفدهمين پرسش مهر را در آغاز سال تحصیلی 95-96 مطرح کردند ، سوالی که هر سال توسط عالی ترین مقام اجرايی کشور براي دانش آموزان و معلمين سراسر کشور اجرا مي شود.
رئیس جمهور از دانش آموزان خواست:از کجا خشونت نشأت گرفته است و چگونه عده اي خشونت را مي آموزند. در برابر خشونت چگونه بايد ايستادگی کرد.
چگونه مي توانيم کشوری داشته باشيم، جامعه اي داشته باشيم داراي رحمت اسلامي و نبوی.
و چگونه مي توانيم جوامع منطقه و جهان را از خش

ادامه مطلب  

موضوع پرسش مهر  

رئیس جمهور از دانش آموزان خواست:از کجا خشونت تشأت گرفته است و چگونه عده اي خشونت را مي آموزند. در برابر خشونت چگونه بايد ايستادگی کرد.
چگونه مي توانيم کشوری داشته باشيم، جامعه اي داشته باشيم داراي رحمت اسلامي و نبوی.
و چگونه مي توانيم جوامع منطقه و جهان را از خشونت برهانیم.
بر اساس مصوبه شوراي عالی آموزش و پرورش، پرسش مهر در اولین روز سال تحصیلی توسط عالی ترین مقام اجرايی کشور براي دانش آموزان و معلمان سراسر کشور اجرا مي شود.
در طرح پرسش مهر،

ادامه مطلب  

سوال  

خشونت از کجا نشأت گرفته است؟چگونه عده اي خشونت را مي آموزند، در برابر خشونت چگونه بايد ايستادگی کرد؟ چگونه مي توانيم کشور و جامعه اي داراي رحمت اسلامي و نبوی داشته باشيم و چگونه مي توانيم جوامه منطقه مان و جهان را از خشونت برهانیم؟"

ادامه مطلب  

 

http://namnak.com/%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4-%D9%85%D9%87%D8%B1-95.p37108#
هفدهمين پرسش مهر رئیس جمهور امروز مطرح شد.
رئیس جمهور از دانش آموزان خواست:از کجا خشونت تشأت گرفته است و چگونه عده اي خشونت را مي آموزند. در برابر خشونت چگونه بايد ايستادگی کرد.
چگونه مي توانيم کشوری داشته باشيم، جامعه اي داشته باشيم داراي رحمت اسلامي و نبوی.
و چگونه مي توانيم جوامع منطقه و جهان را از خشونت برهانیم.
بر اساس مصوبه شوراي عالی آموزش و پرورش، پرسش مهر در اولین روز سال تحصیلی توسط عالی ترین

ادامه مطلب  

پرسش مهر رئیس جمهور : خشونت از کجا سر چشمه گرفته است ؟  

پرسش مهر امسال رییس جمهور از دانش آموزان سراسر کشور بر اين اساس است:  خشونت از کجا نشأت گرفته است؟ چگونه عده اي خشونت را مي آموزند، در برابر خشونت چگونه بايد ايستادگی کرد؟ چگونه مي توانيم کشور و جامعه اي داشته باشيم داراي رحمت اسلامي و نبوی و چگونه مي توانيم جوامع منطقه مان و جهان را از خشونت برهانیم.

ادامه مطلب  

عنوان پرسش مهر سال1395  

از کجا خشونت تشأت گرفته است و چگونه عده اي خشونت را مي آموزند. در برابر خشونت چگونه بايد ايستادگی کرد.
چگونه مي توانيم کشوری داشته باشيم، جامعه اي داشته باشيم داراي رحمت اسلامي و نبوی.
و چگونه مي توانيم جوامع منطقه و جهان را از خشونت برهانیم.

ادامه مطلب  

 

رئیس جمهور از دانش آموزان خواست:از کجا خشونت تشأت گرفته است و چگونه عده اي خشونت را مي آموزند. در برابر خشونت چگونه بايد ايستادگی کرد.
چگونه مي توانيم کشوری داشته باشيم، جامعه اي داشته باشيم داراي رحمت اسلامي و نبوی.
و چگونه مي توانيم جوامع منطقه و جهان را از خشونت برهانیم.

ادامه مطلب  

پرسش مهر 17 سال 1395  

((هفدهمين پرسش مهر رئیس جمهور به شرح زیر است :
 
خشونت از کجا نشأت گرفته است؟، چگونه عده اي خشونت را مي آموزند،در برابر خشونت چگونه بايد ايستادگی كرد ؟و چگونه مي توانيم کشور و جامعه اي داراي رحمت اسلامي و نبوی داشته باشيم و چگونه مي توانيم جوامع منطقه مان و جهان را از خشونت برهانیم؟))

ادامه مطلب  

ابلاغ بخشنامه تشکیل کمیته اجرایی پرسش مهر 17  

 
خشونت از کجا نشات گرفته است؟ چگونه عده اي خشونت را مي آموزند، در برابر خشونت چگونه بايد ايستادگی کرد؟ چگونه مي توانيم کشور و جامعه اي داراي رحمت اسلامي و نبوی داشته باشيم و چگونه مي توانيم جوامع منطقه مان و جهان را از خشونت برهانیم؟

ادامه مطلب  

منشا خشونت  

سئوال اين است که خشونت از کجا نشات گرفته است و چگونه عده اي خشونت را مي آموزند . و در برابر خشونت چگونه بايد ايستادگی کرد؟ چگونه مي توانيم کشوری داشته باشيم ،جامعه اي داشته باشيم داراي رحمت اسلامي و نبوی. و چگونه مي توانيم جوامع منطقه و جهان را از خشونت برهانیم؟

ادامه مطلب  

پرسش مهر 95 رئیس جمهور  

هفدهمين پرسش مهر رئیس جمهور مطرح شد.
رئیس جمهور از دانش آموزان خواست:از کجا خشونت تشأت گرفته است و چگونه عده اي خشونت را مي آموزند. در برابر خشونت چگونه بايد ايستادگی کرد.
چگونه مي توانيم کشوری داشته باشيم، جامعه اي داشته باشيم داراي رحمت اسلامي و نبوی. و چگونه مي توانيم جوامع منطقه و جهان را از خشونت برهانیم.
بر اساس مصوبه شوراي عالی آموزش و پرورش، پرسش مهر در اولین روز سال تحصیلی توسط عالی ترین مقام اجرايی کشور براي دانش آموزان و معلمان سر

ادامه مطلب  

پرسش مهر 95 رئیس جمهور  

 
هفدهمين پرسش مهر رئیس جمهور امروز مطرح شد.
رئیس جمهور از دانش آموزان خواست:از کجا خشونت تشأت گرفته است و چگونه عده اي خشونت را مي آموزند. در برابر خشونت چگونه بايد ايستادگی کرد.
چگونه مي توانيم کشوری داشته باشيم، جامعه اي داشته باشيم داراي رحمت اسلامي و نبوی.
و چگونه مي توانيم جوامع منطقه و جهان را از خشونت برهانیم.
بر اساس مصوبه شوراي عالی آموزش و پرورش، پرسش مهر در اولین روز سال تحصیلی توسط عالی ترین مقام اجرايی کشور براي دانش آموزان و مع

ادامه مطلب  

پرسش مهر  

خشونت ,پرسشهر ساله رییس جمهور کشورمان با هدف پرورش روحیه پرسش‌گری و توانايی نقد و تحلیل پدیده‌ها، ايجاد تعامل بیشتر ميان معلمان و دانش‌آموزان، ايجاد نشاط، شادابی، و تحرک بیشتر در مدارس، ترویج و تقویت امر تحقیق و پژوهش در آموزش و پرورش، گسترش و تقویت فعالیت‌هاي گروهی و کشف، رشد و پرورش استعدادهاي بالقوه در مراسم گشايش مدارس و  آغاز سال تحصیلی جدید خطاب به دانش‌اموزان کشور، پرسشی با عنوان «پرسش مهر» مطرح مي‌کند.
رئیس جمهوری در آغاز سال

ادامه مطلب  

چگونه می توانیم کشور وجامعه ای دارای رحمت اسلامی و نبوی داشته باشیم؟  

براي داشتن جامعه اي داراي رحمت اسلامي و نبوی بايد همه اعضاي آن جامعه دستورات مربوط به دین را اطاعت کنند.ولی نکته قابل توجه اين است که خیلی از افراد برخلاف اطلاع رسانی توسط افراد آگاه بازهم دستورات دین را واضح و روشن دریافت نکرده و سعی ميکنند از دستورات دین اسلام که مطمئنا به سود آنها خواهد بود،شانه خالی کنند و اين یک تهدید داخلی براي اسلام به شمار مي آید.
تبلیغات مثبت و منطقی مي تواند افراد گریزان از دستورات دین را متقاعد به آگاهی و انجام دس

ادامه مطلب  

پرسش مهر 95  

 
حسن روحانی هفدهمين پرسش مهر را در آغاز سال تحصیلی 95-96 مطرح کردند ، سوالی که هر سال توسط عالی ترین مقام اجرايی کشور براي دانش آموزان و معلمين سراسر کشور اجرا مي شود.
تاریخ انتشار : 3 مهر 1395
پرسش مهر 95 رئیس جمهور
 
هفدهمين پرسش مهر رئیس جمهورمطرح شد.
رئیس جمهور از دانش آموزان خواست:از کجا خشونت تشأت گرفته است و چگونه عده اي خشونت را مي آموزند. در برابر خشونت چگونه بايد ايستادگی کرد.
چگونه مي توانيم کشوری داشته باشيم، جامعه اي داشته باشيم داراي ر

ادامه مطلب  

پرسش مهر ریاست جمهوری  

هر ساله رییس جمهور کشورمان با هدف پرورش روحیه پرسش‌گری و توانايی نقد و تحلیل پدیده‌ها، ايجاد تعامل بیشتر ميان معلمان و دانش‌آموزان، ايجاد نشاط، شادابی، و تحرک بیشتر در مدارس، ترویج و تقویت امر تحقیق و پژوهش در آموزش و پرورش، گسترش و تقویت فعالیت‌هاي گروهی و کشف، رشد و پرورش استعدادهاي بالقوه در مراسم گشايش مدارس و  آغاز سال تحصیلی جدید خطاب به دانش‌اموزان کشور، پرسشی با عنوان «پرسش مهر» مطرح مي‌کند.
رئیس جمهوری در آغاز سال تحصیلی 96-95

ادامه مطلب  

پرسش مهر 95 چی بود؟؟؟  

حسن روحانی هفدهمين پرسش مهر را در آغاز سال تحصیلی 95-96 مطرح کردند ، سوالی که هر سال توسط عالی ترین مقام اجرايی کشور براي دانش آموزان و معلمين سراسر کشور اجرا مي شود.
رئیس جمهور از دانش آموزان خواست:از کجا خشونت نشأت گرفته است و چگونه عده اي خشونت را مي آموزند. در برابر خشونت چگونه بايد ايستادگی کرد.
چگونه مي توانيم کشوری داشته باشيم، جامعه اي داشته باشيم داراي رحمت اسلامي و نبوی.
و چگونه مي توانيم جوامع منطقه و جهان را از خشونت برهانیم.
 
 

ادامه مطلب  

 

 
پرسش مهر
 
رئیس‌جمهور پرسش مهر سال 95-96 را هم به مساله خشونت اختصاص داد و از دانش آموزان سوال کرد: خشونت از کجا نشات گرفته است؟ چگونه عده اي خشونت را مي آموزند؟ در برابر خشونت چگونه بايد ايستادگی کرد؟ 
 
رییس جمهور در تکميل پرسش خود از دانش‌آمزان سراسر کشور سوال کرد: چگونه ميتوانيم کشور و جامعه‌اي داراي رحمت اسلامي و نبوی داشته باشيم ؟چگونه ميتوانيم جوامع، منطقه و جهان را از خشونت برهانیم؟

ادامه مطلب  

پرسش مهر95  

((هفدهمين پرسش مهر رئیس جمهور به شرح زیر است :
خشونت از کجا نشأت گرفته است؟، چگونه عده اي خشونت را مي آموزند،در برابر خشونت چگونه بايد ايستادگی كرد ؟و چگونه مي توانيم کشور و جامعه اي داراي رحمت اسلامي و نبوی داشته باشيم و چگونه مي توانيم جوامع منطقه مان و جهان را از خشونت برهانیم؟))

ادامه مطلب  

پرسش مهر 95  

پرسش مهر 95 رئیس جمهور 
هفدهمين پرسش مهر رئیس جمهور امروز مطرح شد.
رئیس جمهور از دانش آموزان خواست:از کجا خشونت تشأت گرفته است و چگونه عده اي خشونت را مي آموزند. در برابر خشونت چگونه بايد ايستادگی کرد.
چگونه مي توانيم کشوری داشته باشيم، جامعه اي داشته باشيم داراي رحمت اسلامي و نبوی.
و چگونه مي توانيم جوامع منطقه و جهان را از خشونت برهانیم.
بر اساس مصوبه شوراي عالی آموزش و پرورش، پرسش مهر در اولین روز سال تحصیلی توسط عالی ترین مقام اجرايی کشور

ادامه مطلب  

پرسش مهر:سوال رییس جمهور  

1خشونت از کجا نشانت گرفت؟
2.چگونه عده اي خشونت را مي آموزند؟
3.دربرابر خشونت چگونه بايد ايستادگی کرد؟
4.چگونه ميتوانيم کشور وجامعه اي دراراي رحمت اسلامي ونبوی داشته باشيم وچگونه جوامع منطقه مان وجهان را ازخشونت برهانیم؟
جواب:
 
مسلما ايجادخشونت درفرهنگ هرکشوری رواج فرهنگ هايی بیگانه در آن کشوراست امروز باهجوم زیاد افراد بیگانه به کشور عزیر ما خشونت هايی درسطح شهرهاوروستاهابوجود آمده است.
ازدیگردلايلی که باعث خشونت شده است رفتارتندوخشن م

ادامه مطلب  

دلیل ساخت این وبلاگ  

پرسش مهر 95 رئیس جمهور چه بود؟  
هفدهمين پرسش مهر رئیس جمهور امروز مطرح شد.رئیس جمهور از دانش آموزان خواست:از کجا خشونت تشأت گرفته است و چگونه عده اي خشونت را مي آموزند. در برابر خشونت چگونه بايد ايستادگی کرد.چگونه مي توانيم کشوری داشته باشيم، جامعه اي داشته باشيم داراي رحمت اسلامي و نبوی.و چگونه مي توانيم جوامع منطقه و جهان را از خشونت برهانیم.بر اساس مصوبه شوراي عالی آموزش و پرورش، پرسش مهر در اولین روز سال تحصیلی توسط عالی ترین مقام اج

ادامه مطلب  

 

پرسش مهر سال95 رئیس جمهور

رئیس جمهور از دانش آموزان خواست:از کجا خشونت تشأت گرفته است و چگونه عده اي خشونت را مي آموزند. در برابر خشونت چگونه بايد ايستادگی کرد.
 
چگونه مي توانيم کشوری داشته باشيم، جامعه اي داشته باشيم داراي رحمت اسلامي و نبوی.
و چگونه مي توانيم جوامع منطقه و جهان را از خشونت برهانیم.
بر اساس مصوبه شوراي عالی آموزش و پرورش، پرسش مهر در اولین روز سال تحصیلی توسط عالی ترین مقام اجرايی کشور براي دانش آموزان و معلمان سراسر کشور ا

ادامه مطلب  

پرسش مهر سال 1395  

«بِسمِ اللّهِ الرَّحمنِ الرَّحیم»
 
موضوع :
(پرسش مهر رییس جمهور )
 
« خشونت از کجا نشأت گرفته است؟ چگونه عده اي خشونت را مي آموزند؟ چگونه مي توانيم کشور و جامعه اي داشته باشيم داراي رحمت اسلامي و نبوی و چگونه مي توانيم جوامع منطقه مان و جهان را از خشونت برهانیم ؟»
 
فهرست
1. مقدمه
2.روش هاي مدیریت خشم
3. چگونه افراد خشونت را مي آموزند؟
4.چه کنیم جامعه اي بدون خشونت داشته باشيم ؟
 
منا بع
قرآن کریم ، حدیث هاي امامان بزرگوار ، دانسته هاي خود و خانوا

ادامه مطلب  

 

 
دانلود بازی GTA: San Andreas براي اندروید
 ۲۴۳ نظر    ۲۲۰۶۹ بازدید
 ۱۶ تیر ۱۳۹۵


Grand Theft Auto: San Andreas


 


دسته‌بندی    اکشن


امتیاز در گوگل‌پلی    4.3


نسخه اندروید مورد نیاز   3.0 و بالاتر


امتیاز کاربران   4.5تاریخ انتشار    ۱۶ تیر ۱۳۹۵


انتشار دهنده   Rockstar Games


آخرین نسخه   1.08
 
 
 

 

دانلود کنید!

 
☯بازی فوق‌العاده پرطرفدار Grand Theft Auto: San Andreas یا همان GTA: San Andreas از سری بازی‌هاي خارق‌العاده‌ی سبک اکشن محسوب مي‌شود. کمتر کسی را مي‌توان پ

ادامه مطلب  

پرسش مهر 95  

 پرسش مهر امسال رییس جمهور از دانش آموزان سراسر کشور بر اين اساس است:  خشونت از کجا نشأت گرفته است؟ چگونه عده اي خشونت را مي آموزند، در برابر خشونت چگونه بايد ايستادگی کرد؟ چگونه مي توانيم کشور و جامعه اي داشته باشيم داراي رحمت اسلامي و نبوی و چگونه مي توانيم جوامع منطقه مان و جهان را از خشونت برهانیم.

ادامه مطلب  

دعای بخت گشایی ، دعای بازشدن بخت  

دعايیی كه مذكور مي افتد در زمينه بخت گشائی بسیار مجرب است. شرط تاثیر بهینه اين دعا اعتقاد و ايمان قلبی به موثر بودن آن است. به اذن و خواست باریتعالی در مدت یك چهل روز یا دو چهل روز رفع مشكل ميگردد. اين دعا تاثیرات عظیمه دارد و بارها تجربه شده است.بر روی یك برگ كاغذ سفید اين آیات را نوشته و بر گردن آویزان كند.
 
 
 

ادامه مطلب  

پرسش مهر رییس جمهور ساال تحصیلی 96-95  

پرسش مهر 95 رئیس جمهور 
هفدهمين پرسش مهر رئیس جمهور امروز مطرح شد.
رئیس جمهور از دانش آموزان خواست:از کجا خشونت تشأت گرفته است و چگونه عده اي خشونت را مي آموزند. در برابر خشونت چگونه بايد ايستادگی کرد.
چگونه مي توانيم کشوری داشته باشيم، جامعه اي داشته باشيم داراي رحمت اسلامي و نبوی.
و چگونه مي توانيم جوامع منطقه و جهان را از خشونت برهانیم.
بر اساس مصوبه شوراي عالی آموزش و پرورش، پرسش مهر در اولین روز سال تحصیلی توسط عالی ترین مقام اجرايی کشور

ادامه مطلب  

زیباترین سنگ ها و کانی های معدنی  

 ۱. بزرگترین یاقوت ارغوانی Geode (سنگ پوکی که درون آن ازمواد بلورین یا مواد معدنی
پوشیده باشد) – ‘ملکه اروگوئه
 
۲. بیسموت
 
 
۳. اپال غروب آتش
 
۴. یک اپال داخل اقیانوس
 
۵.رز کوارتزGeode
 
۶. لوز اپال با داخل کهکشان
 
۷. کهرباي برمه  اصل
 
۸. کوارتز تیتانیوم
 
۹. رودوکروزیت
 
۱۰. فسیل اپال
 
۱۱. کریزوکل  در مالاکیت
 
۱۲. فلوریت
 
۱۳. ترکیب فلوریت / کوارتز / پیریت
 
۱۴. اپال سیاه پشته براق
 
۱۵. کهرباي اصل هندوانه اي
 
۱۶.بیسموت
 
۱۷.آزوریت
 
۱۸.یووارو

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1