تمامی مطالب موجود در این سامانه از وب سایت های دیگر و بدون دخالت انسانی جمع آوری شده , لذا تمام مسئولیت آنها بر عهده وب سایت منبع میباشد. مطالب مغایر با قوانین جمهوری اسلامی ایران را از طریق بخش تماس با ما به ما اعلام کنید.


ورود به کانال تلگرام


 

اد آن شبها و یلداها بخيربرف بازی و سرماها بخيرکرسی و مادربزرگ و قصه هاآن تخیل ها و رویاها بخيردستهای بی حس و سرمازدهکرسی و مطبوع و گرماها بخيرآن تنقل ها ، لواشک ها ترشنان شیرین و کدو حلوا بخيرمردم دریا دل آن روزگارپاک بازی و سوداها بخيرجایشان خالیست اکنون پیش مایاد آن بگذشتگان ما بخير ...

ادامه مطلب  

ماه آذر  

 
سفره ی رنگین پاییزت بخير
نغمه ی غمگین پاییزت بخير
نیمه ای از ماه آذر هم گذشت
آذر زرّین پاییزت بخير
آسمان ، همراه با آهنگ باد
رقص آهنگین پاییزت بخير
زیر لب ذکر خدا دارد نسیم
مذهب و آیین پاییزت بخير
گشته سنگین سایه ی پاییز هم
سایه ی سنگین پاییزت بخير
برگ زردی با هزار اندوه گفت
عصر عطرآگین پاییزت بخير
مهدی حبیبی
 

ادامه مطلب  

خاطرات شب یلدا  

یاد آن شبها و یلداها بخيربرف بازی و سرماها بخيرکرسی و مادربزرگ و قصه هاآن تخیل ها و رویاها بخيردستهای بی حس و سرمازدهکرسی و مطبوع و گرماها بخيرآن تنقل ها ، لواشک ها ترشنان شیرین و کدو حلوا بخيرمردم دریا دل آن روزگارپاک بازی و سوداها بخيرجایشان خالیست اکنون پیش مایاد آن بگذشتگان ما بخير ......

ادامه مطلب  

شب بخیر  

دیر شد باید بخوابی نازنینم شب به خیربا وفای ساده ی خلوت گزینم شب بخيرخسته ای ای مهربانم چشمهایت را ببنداین چنین خصمانه منشین در کمینم شب بخيرغصه فردا و فرداهای دیگر را مخورای غریبْ افتاده ی تنهانشینم شب بخيردر شب یلدای چشمانت چه آتشها به پاستای نگاهت تکیه گاه آتشینم شب بخيراشک های بی کسی را از دو چشمت پاک کنای پناه اولین و آخرینم شب بخيربیت بیت این غزل هایم فدای چشم توآه ای همخانه ی شعرآفرینم شب بخيرغصه ها را از دلت بیرون کن و راحت بخواببا ت

ادامه مطلب  

هفته دفاع مقدس گرامی باد.  

یاد مردان خطر کرده بخير        یاد یاران سفر کرده بخيریاد مردانی که چون شیران روز        حمله فتح و ظفر کرده بخيریاد آن شورآفرینان نبرد         یاد حمله ها در آن شبهای سردیاد کردستان و یاد کاوه ها            که ز ما دفع خطر کرده بخيریاد آن عشاق و خونین جامه ها               یاد آن سوز و گداز و ناله ها یاد یارانی که در پیکارها             ترک پا و ترک سر کرده بخيریاد نصر و کربلای چهار و پنج           یاد شبهای عملیات و رنجیاد فاو و بدر و

ادامه مطلب  

 

اینكه هر شب به انتظار "شب بخير"هایت شانه به شانه می شوم و هر صبح به شوقِ "صبح بخير عزیزم" هایت بیدار می شوم عشق نیست ؟! اینكه لحظه هایم را با خیالت نفس می كشم و زندگی را با چشمانت معنا می كنم عشق نیست ؟! عزیزِ جانم میان این همه بیقراری و دلدادگی چگونه می توانی اینقدر نباشی ؟!

ادامه مطلب  

یلدا مبارک.  

یاد آن شبها و یلداها بخيربرف بازی و سرماها بخيرکرسی و مادربزرگ و قصه هاآن تخیل ها و رویاها بخيردستهای بی حس و سرمازدهکرسی و مطبوع و گرماها بخيرآن تنقل ها ، لواشک ها ترشنان شیرین و کدو حلوا بخيرمردم دریا دل آن روزگارپاک بازی و سوداها بخيرجایشان خالیست اکنون پیش مایاد آن بگذشتگان ما بخير ...

ادامه مطلب  

 

*******************************
یاد مردان خطر کرده بخير        یاد یاران سفر کرده بخيریاد مردانی که چون شیران روز        حمله فتح و ظفر کرده بخيریاد آن شورآفرینان نبرد         یاد حمله ها در آن شبهای سردیاد کردستان و یاد کاوه ها            که ز ما دفع خطر کرده بخيریاد آن عشاق و خونین جامه ها               یاد آن سوز و گداز و ناله ها یاد یارانی که در پیکارها             ترک پا و ترک سر کرده بخيریاد نصر و کربلای چهار و پنج           یاد شبهای عملیات و ر

ادامه مطلب  

 

دستی بلند کردم و گفتم سفر به خیر 
خوش می روی ؛ گذار تو از این گذر بخير 
من چون گون اسیر غم خویشتن شدم 
یاد تو ای نسیم خوش رهگذر بخير 
یاد تو ، ای که خیسی چشمان من نشد 
اخر به عزم راسخ تو گارگر ؛ بخير 
یادت نمی رود ز خیالم مگر به مرگ
ذکرت نمی رود به زبانم مگر به خیر 
بی خوابی ارمغان دل رفته ی من است 
هرگز نمی شود شب عاشق سحر به خیر 
تسلیم ناگزیری تقدیر خود شدم 
دستی بلند کردم و گفتم سفر بخير 

ادامه مطلب  

پاییزت بخیر..  

پاییزهم داردمیرود
یلداداردمی آید
چندروزتا......
آذرماه هم تمام میشود
مثل همه روزهایی که آمدندورفتند
اما
این بغض چندساله نرفته است
بغضی که نه پایین میرودونه بالامیآید
فقط میخواهدخفه کند
همه چیزراحتی حروفی راکه لالابه لای اسم تو...
بگذریم
روزهای پاییزیت بخير
پاییزت بخير

ادامه مطلب  

يادش بخير  

اربعین تسلیت باد  

آمدم اینجا دوباره، لشگرت یادش بخير
قاسم و عون و زهیر و جعفرت یادش بخير
اولین‌باری که اینجا آمدم یادت که هست؟
شد رکابم ساقی آب آورت یادش بخير
اولین باری که اینجا پهن شد سجاده‌ام
با اذان دلربای اکبرت یادش بخير
حال، من برگشته‌ام اما نه مثل بار قبل
قامت مانند سرو خواهرت یادش بخير
از امانتداری‌ام دارم خجالت می‌کشم
بچه‌های من فدای دخترت، یادش بخير
روضه‌ی دیروزمان این بود با بی‌بی رباب
ای عروس مادر من اصغرت یادش بخير
من خودم اینجا به جسمت پیر

ادامه مطلب  

صبح زیبایت بخیر  

 
پلک بگشا نازنینم! صبح ِ زیبایت بخيردلربا و بهترینم! صبح ِ زیبایت بخير
خاب ِ نوشینت گوارا نوش ِ مژگان ِ خمارخمره ی ِ چله نشینم! صبح ِ زیبایت بخير
ناز بالش از پر ِ قو هم برای ِ تو کم استگُلپر ِ ابریشمینم! صبح ِ زیبایت بخير
تن بلور ِ مو طلایی! آفتابی کن مراروشنی بخش ِ زمینم! صبح ِ زیبایت بخير
گونه های ِ نقره ات یاقوت ِ گُل انداختهقرص ِ ماه ِ شرمگینم! صبح ِ زیبایت بخير
هر سپیده با تو آغاز ِ بهاری دیگر استخنده کن تا گُل بچینم، صبح ِ زیبایت بخير
با چنین

ادامه مطلب  

 

دنیا برام بد نخواست، خودم در حق خودم بد كردم... خیلی...
اگر میدونستم هیچوقت تو رو ندارم همون روزا رفته بودم و خو كرده بودم به ی زندگی خالی از حس دل تپیدن...
نمیدونم تو زندگیت اینو داری یانه
دلت تپیده یا نه
من هنوووووز یكی از دور ببینم شكل تو باشه قلبم از جا كنده میشه و به هیچ موجود خاكی این حس رو نداشتم و ندارم
چشماموًمیبندم و یادم میارم روزایی كه اگه جواب تك زنگ همدیگرو نمیدادیم از نگرانی میمردیم... 
چقدر ساده ولی شیرین... ی صبح بخير و ی شب بخير
ی حا

ادامه مطلب  

نازنینم ،صبح زیبایت بخیر  

پلک بگشا نازنینم صبح زیبایت بخير
دلربا و بهترینم! صبح ِ زیبایت بخير
خواب ِ نوشینت گوارا نوش ِ مژگان ِ خمار
خمره ی ِ چله نشینم! صبح ِ زیبایت بخير
 
ناز بالش از پر ِ قو هم برای ِ تو کم است
گُلپر ِ ابریشمینم! صبح ِ زیبایت بخير
تن بلور ِ مو طلایی! آفتابی کن مرا
روشنی بخش ِ زمینم! صبح ِ زیبایت بخير
 
گونه های ِ نقره ات یاقوت ِ گُل انداخته
قرص ِ ماه ِ شرمگینم! صبح ِ زیبایت بخير
هر سپیده با تو آغاز ِ بهاری دیگر است
خنده کن تا گُل بچینم، صبح ِ زیبایت بخير
 
ب

ادامه مطلب  

پاییز  

بچه ها رنگ زرد پاییز داره میاد و ما لباسامون هنوز سبزه سبزه .
بچه ها روز اول مدرسه رو یادتون میاد ؟؟یادش بخير ،خانم احمدی معلم کلاس اول ما بود . یادش بخير دزد و پلیس های حیاط مدرسه .یادش بخير خطکش بلند ناظم اقای رضایی . واقعا جنترمنی بود .

ادامه مطلب  

شب..  

شب سردیست، هوا منتظر باران است..
وقت خواب است و دلم پیش تو سرگردان است..
شب بخير ای نفست
شرح پریشانی من،
ماه پیشانی من ، 
دلبر بارانی من
واقعا نمیدانم نامت را چ بگزارم
مخاطب خاص
تمام زندگی
دلیل نفس کشیدن
همه وجود
یا تنها عشقم
به هر نامی که باشی بدان ! ک آرام برایت جان میدهم..
یادش بخير روزگاری بود که بدون شب بخير خوابمان نمیبرد
آن موقع ها درد هایم را زیر بالش میگذاشتم و با خیال راحت، آماده پرواز در رؤیای تو میشدم..
اما حالا شب بخير نمیگویی و من مان

ادامه مطلب  

یاد دوست  

سلام. یادت ای دوست بخير... بهترینم خوبی؟ روزگارت شیرین  است؟ خبری نیست ز تو..؟ یادی از یار نکردن بی وفا رسم شده؟ نکند خاطرت از شکوه من خسته شود... دل من میخواهد که بدانی بی تو دلم اندازه دنیا تنگ است... یادت ای دوست بخير... میسپارم همه ی زندگیت را به خدا که چو آیینه زلال، همچو دریا آرام، مثل یک کوه پر از شوکت بودن باشی... یادت ای دوست بخير

ادامه مطلب  

دل من طاقت دوري ت رو نداره  

و باز فردا پای سفر دیگه ای در میونه و پای چهار روز دوری از تو...عزیزكم فكر این چهارروز ندیدنت از همین الان كه تو آروم و معصوم توی رختخوابت خوابیدی،اشك به چشام میاره. بوسه هایی كه ازت گرفتم تا ذخیره باشه برای این چند روز همین الان ته كشیده و من دلم میخواد همین الان ببوسمت.وقتی فكر میكنم فردا شب نیستی پیشم كه هزار بار بگی "مامان شب بخير خوابهای خوب ببینی،نی نی شب بخير خوابهای خوب ببینی بوس بوس" دلم به اندازه تمام غروبهای دلگیر دنیا میگیره اما باو

ادامه مطلب  

درد و دل.يادش بخير.  

حس میكنم تنهاتر شدم امشب واقعا این حس و دارم از خواب بیدار شدم صبح كلاس دارم دیگه خوابم نمیاد....
كاشكى یه درد داشتم خدایا دلم میخواد درد و دل كنم اروم بشم دلم تنگ شده خیلی.دوست دارم الان با حرفاش اروم میشدم الان نمیدونم چیكار كنم...
دلم تنگ شده برا اون ادم قبلی كه بودم كلی خاطراتم و نوشتم تو نوت گوشیم وقتی به نت دسترسى ندارم اونجا مینویسم نمیدونم تا كی میخوام بنویسم....
یادش بخير چه شبایى بود به زور میذاشتم بخوابی اول اذیتت میكردم :)بعد دلم میسوخ

ادامه مطلب  

 

خودت فهمیدی که ناراحت شدم
ولی فقط شد شبت بخير و بدون ناراحتی
همینم غنیمته!
پستام قشنگن؟
شاید قشنگ به نظر برسن
ولی پر از دردن
مر از درداییه که قلبمو فرا گرفته
شبم بخير و بدون ناراحتی؟
تمون دلیل بیداریه شبامی 
فقط به خاطر یه پی ام شب بخير!
عیب نداره فدای سرت فدای به تار موت
اینم به بقیه دردا اضافه شد
...
خدایا مواظبش باش
فردا مسافره
مواظبش باش که تنها دلخوشیمه
سالم بره و سالم برگرده..
...
خودم هم به درک

ادامه مطلب  

آنروزها  

یادش بخير یه زمانی این وبلاگ مرجع همه بچه ها بود و آمار بازدیدش بالا.اما حالا سوت و کور افتاده این گوشه.یادش بخير دوران تحصیل.یادش بخير اون دوستی ها.اصلا دیگه این روز ها گروه های تلگرامی با مطالبی که برای همیشه گم میشه جای وبلاگ ها رو گرفته اند.اما به نظرم وبلاگ ها خیلی خیلی بهتر از گروه ها هستند.وبلاگها تا مدتها ماندگارند

ادامه مطلب  

یادش بخیر  

آمدم اینجا دوباره...لشگرت یادش بخير قاسم و عون و زهیر و جعفرت یادش بخير
اولین باری که اینجا آمدم یادت که هست؟ شد رکابم ساقی آب آورت یادش بخير
اولین باری که اینجا پهن شد سجاده ام با اذان دلربای اکبرت یادش بخير
حال، من برگشته ام اما نه مثل بار قبل قامت مانند سرو خواهرت یادش بخير
از امانتداری ام دارم خجالت می کشم بچه های من فدای دخترت... یادش بخير
روضه ی دیروزمان این بود با بی بی رباب ای عروس مادر من اصغرت یادش بخير
من خودم اینجا به جسمت پیرهن پوشان

ادامه مطلب  

شب بخیر  

درد یعنـی : رو تختت دراز بکشـــی آهنگــــ بــزاری و بـازم فکــر کنــی به نبــودنش… بـه حرفایـــی کــه باهــم میزدیــد… به اینـکـه چـه آســـون از دســتش دادی… و مثـــل همیشــه چشمــات تقاص پس بـــدن… !
 
شبت بخير زندگیم به فدای چشمات ...

ادامه مطلب  

 

از گیسوانم چند تایی مانده اماآن هم برایم درد سر گشته خدایابابا گمان دارم که در این خانوادهمن بیشتر از هر کسی رفتم به زهرابابا نگاهی کن ببین دشمن شکسته...هم بازو و هم سینه و هم پهلویم رازجر حرامی بیشتر من را لگد زدهر جا صدا کردم تو را با لفظ باباتو روی نیزه بودی و من پا به پایت...هر سو دویدم ای پدر با تاول پابابا فدای گیسوی تو گیسوانماز بس کشیده موی من را بی توانم...یادش بخير بابا زمانی معجرم بودسنجاق یادگاری ات روی سرم بودیادش بخير من شاخه یاس تو

ادامه مطلب  

"یادگاری"  

‌‌ا╅━━━┅═❂═┅┅──┄
اینکه در شب بخير و صبح بخير گفتن به تو همیشه پیش قدم بوده ام اصلا ناراحت نیستم...همینکه صبح ها تا چشم باز میکنی ، و شب ها تا به رخت خواب میروی زل میزنی به صفحه ی گوشی ات و یاد من میفتی بزرگ ترین عذابیست که ناخواسته برایت "یادگاری"گذاشته ام... ‌‌╆━━━┅═❂═┅┅──┄
deltangi_sokoot@

ادامه مطلب  

بازی نکن .... یهویی برو  

چرا خودتان را اذیت میکنیداول پیام دادنتان کم میشود بعد صبح بخير و شب بخير گفتنتان  بدون شکلک میشودبعد هم که همان شب بخير خشک و خالی تبدیل به استیکر میشودخودتان خسته نمیشوید از اینهمه بهانه آوردن؟ شمارا به خدا راحت بگوئید پای شخص دیگری در  میان است، هم خیال خودتان را راحت کنید هم مارا.. باور کنید چشم دوختن به گوشی وقتی همه ی چراغ ها خاموش شدند، کار آسانی نیست.راحت حرفتان را بگوئید شمارا به خدا. ..l

ادامه مطلب  

شعر  

سلام ، شب بخير ، یادش بخير قدیمترها ، گاهی اینجا شعر میذاشتم ، چی شد شعر گذاشتم؟ کی یادشه؟ اصلا کو کسی  که یادش باشه یا نباشه؟ شعرهام بیشتر از فاضل نظری عزیز بود ، کو مخاطب؟ کو مخاطبی که شعرامو بخونه؟
کجاست مخاطبی که خاص باشه ؟ خاااااص؟؟ خاص پیشکش ، کو مخاطب عام!!!!
یادش بخير .... ، دلگیری....، تنهایی ، تنها خاصیت این وبلاگ متروکه
محمد علی سپانلو میگه :
در راسته ی
عطرفروشان
امشب
در بین هزار شیشه 
مُشک و گلاب
می پرسم
دستمال عطرآگینی
از نفس او چند؟
 


ادامه مطلب  

#116  

صبح همه قدیمیا که اینجا میومدن و الان دیگه نمیان بخير
صبح مهسا هم که هنوز یاد ما هست بخير ( خبری ازم هست ، کامنت گذاشتم برات حتما نرسییدههه)
صبح شما بازدید کننده جدید که هنوووز پایه ی بلاگفا هستی هم خیلی بخير!
میلیون ها سال گذشته از اون دوران ولی من که همچنان یادم باهاتونه هرچند خیلی چیزارو شاید فراموش کرده باشم..
لونی همچنان ادامه داره و بیشتر خواهم آمد!
روز خوبی داشته باشید همگییی ( شایدم هیچکس  نبینه البته)

ادامه مطلب  

یادش بخیر ..  

سلااام.. واای اینجاا..وبلاگم .. چقد دلم واسش تنگ شده بوود
یادش بخير .. همه اینجا جم بوودیم .. یه جمعه صمیمیو ساده .. نه لاکچریوو .. نه دوربین فلانو .. نه آیفوناع سیکسو سونو .. چقد اینجا به دل میشست .. چقد دلم واسه همه اونایی که پستامو میخوندنو نظر میدادن تنگ شده .. چقد دلم بیشتر واسه اونایی تنگ شده که یواشکی میومدن میدیدنو میرفتن .. هییی روزگااار .. چقد زود گذشت .. خیلییی زوود .. یادش بخير ساعت 2 و نیم که از مدرسه میومدیم با زری و فاطی قرار میذاشتیم بیایم وب

ادامه مطلب  

 

...صبحِ جمعه‌ ات بخيرهر کجا هستی‌به یاد من باشمن با تو چای نوشیده امسفر‌ها کرده اماز جنگل، از دریا، از آغوشِ تو شعر‌ها نوشته امرو به آسمانِ آبیِ پر خاطرهاز تو گفته امتو را خواسته امآه ‌ای رویای گمشدههر کجا هستی‌صبحِ جمعه ات بخير.

ادامه مطلب  

 

تو هیچ چیزی از قلب و روح غمبار من نمیدونی .. میدونم علاقه ای برای گوش كردن به روزمرگی زندگی من نداری .. پس سرتو درد نمیارم .. مواظب خودت باش سرما نخوری .. اونجا همیشه برف میومد .. با اینكه اینجا ساعتها از شب گذشته ولی بعد از ظهر تو بخير  ..

ادامه مطلب  

شب بخیر  

تَهِـــــــــہ قــــــــــِصِہ مــــــــــیدونے ڪُجآس؟ جــــــــــآے ڪِہ  بــــــــــِہ خودِه خُــــــــــدآم  بِــــــــــڱے  تُرُو خُــــــــــــــــــــدآ....... خدایا. تو رو به تمام لحظها قسم میدم خدایا. تو رو به تمام افراد مقدس قسم میدم دست سجاد رو بزار تو دستم سجاد جان شبت بخير نفسم

ادامه مطلب  

اس ام اس صبح بخیر عاشقانه جدید 95  

 
اس ام اس صبح بخير عاشقانه جدید 95
 
 
اس ام اس صبح بخير...بوسه اترا بایدبا قهوه ام به هم بزنمبیدار شو!من بدون دوست داشتنتصبحانه که هیچصبح هم از گلویم پایین نمیرود..... اس ام اس صبح بخير...سلام گل همیشه بهارم صبحت فرخنده و پر خنده بیا و دست بکش بر سطر تنهای دلم در ایینه وجود جز انعکاس مهربانی و عشق تو نیست. عطر دلواپسی هایت جان بخش و روح نواز است. دغدغه ام تویی. مونس جانم تویی. باده ی نابم تویی. تورا میخانمت با نام در این منزل که خاموش است. . . یادت را حل

ادامه مطلب  

شب بخير گفتنات  

گاهى وقتا دلم میخوادآینه اتاقتو با من عوض كنى
این آینه لعنتى فقط منو نشون میده
من میخوام تورو ببینم :)
نمیدونم تا كى مجبورم عشقمو بهش مخفى نگه دارم 
اما ...
اما در هر حال  واقعا شاعر راس میگفت : واس من ته این عشق بجز روزاى غم نیست...

ادامه مطلب  

130  

سال اول واهنمایی با یكی چت میكردم اولای یاهو و چت روم بِعد ١٢سال تو اینستا پیدا كردم طرفو زن و بچه داشت یاد دوران جاهلیت بخير.  همه ی ما خاطرات چت رومو داریم 
مخصوصا من كه تنها بودمو وقتمو تلف میكردم
 
بعد ٤تا امپول تقریبا خوبم خوب

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1