تمامی مطالب موجود در این سامانه از وب سایت های دیگر و بدون دخالت انسانی جمع آوری شده , لذا تمام مسئولیت آنها بر عهده وب سایت منبع میباشد. مطالب مغایر با قوانین جمهوری اسلامی ایران را از طریق بخش تماس با ما به ما اعلام کنید.


ورود به کانال تلگرام


درمان گیاهان سرما زده  

سلام گیاهانی که دچار سرمازدگی شده اند رابای به گیاهان ساقه ابادترو ساقه خشک یا صفت تقسیم کرد .1.گل ساقه ابدار راباید به ارامی به نور وگرمانزدیک کرد و یا از 1سانت مانده به خاک قیچی کنید ومنتظر بمانی عمدتا سبز میشوند ودر دوره بی ساقه بودن کم اب  دهید2.ساقه محکم را فقط کافیست درجای کمی گرم نگهدارید ویاپای گیاه را باکود حیوانی ویا سرنده کارخانه2شالی بریزید

ادامه مطلب  

كاكتوس اُپونتیا (زبان مادر شوهر)  

این نوع کاکتوس میوه ای شبیه به انجیر میدهد كه خوراكی است .دراین گیاه ساقه هاي جدید از كناره ساقه هاي قدیمی میرویند و رنگ ساقه سبز و طول هر راكت بطور متوسط 10 تا 15 سانتیمتر میباشد این ساقه بدون خارهاي بزرگ ولی دارای دسته خارهاي ریز زرد رنگ مجتمع در یك نقطه می باشد . خارهاي تیز آن بسادگی پوست بدن را خراش میدهد و بسختی به دست چسبیده و در آوردن آن با اشكال صورت میگیرد .بنابراین باید با احتیاط كامل به آن دست زد . 

ادامه مطلب  

ساقه  

شکل کلی ساقه به صورت مخروط است که در ناحیهیقهقطر بیشتریداشته و در انتها باریک است. بعضی ازگیاهانمانندنخلهاساقه استوانه‌ای دارند. ساقه درنهاندانگانتنوع فراوان داشته و به صورتریزوم،پیاز، ایستاده ، خزنده، غده‌ای ، شناور ، گوشتی و حتی برگ مانند هستند. طول ارتفاع و عمر ساقه درنهاندانگان بسیار متفاوت است و از چند روز تا چندین سال و از قطر چند میلیمتر تاچندین متر فرق می‌کند. عمر ساقه تا شش هزار سال نیز دیده شده ، طول آن در عده‌ای ازدرختها تا 100

ادامه مطلب  

 

⊙یک دقیقه سکوت:
 
● به خاطر تمام آرزوهايی که در حد یک فکر کودکانه باقی ماندند…
○ به خاطر امید هايی که به نا امیدی مبدل شدند….
● به خاطر شب هايی که با اندوه سپری کردیم….
 ○به خاطر قلب هايی که زیر پای کسانی که دوستشان داشتیم له شد
 ●به خاطر چشمانی که همیشه بارانی ماندند…
 
 ⊙یک دقیقه سکوت:
 
 ●به احترام کسانی که شادی خود را با ناراحت کردنمان به دست آوردند….
 ○به خاطر صداقت که این روزها فراموش شده است….
 ●به خاطر محبت که بیشتر از همه مورد خ

ادامه مطلب  

خواص درمانی بابا آدم  

بابا آدم که فیل گوش و آراقیطون نیز نامیده می شود گیاهی است علفی و دوساله که ارتفاع ساقه آن تا ۱/۵ متر می رسد. این گیاه به حالت وحشی در دشت ها و نواحی معتدل و مرطوب و سایه در اروپا و آسیا می روید. ساقه آن که شبیه پوست مار است پوشیده از کرکهاي خشن و زبر است. برگهاي آن بسیار بزرگ و پهن بحالت افتاده بر روی ساقه قرار دارد.رنگ برگ ها در قسمت چسبیده به ساقه سبز کم رنگ و هر چه بطرف انتهاي برگ نزدیک تر می شویم تیره تر می شود.

ادامه مطلب  

تصوی رخت  

تشنگی لب هاي مرا کویر کرد
ساقه ام را خشک و خار این کویر کرد
بر روی خاک و خل ساقه ی انگشتم رخت را تصویر کرد
با دید تو این خشکیده آغوشت را ویر کرد
باد آمد و بوی تو را همراه داشت 
کاش که این باد تو را همراه داشت
بوی تو مرا به اندیشه ات وا داشت 
خود از خود بی خود شدم حس اغما داشت
به خود آمدم دیدم تصویر رخت را باد برد 
با بوی تو مستم کرد و تصویر رخت را باج برد
باز چشم به راه بوی تو ایستاده ام تا باد هست
ای باد مکار این بار تصویرش نیست جانم را باج هست
       

ادامه مطلب  

گستره ی صدای انسان:  

صدای موسیقیایی انسان معمولا به ۶ طبقه تقسیم شده است که هر یک دارای گستره ای و کلیدی مخصوص به خود ٱن است:
گستره ی سپران ( دارای صدای زیر یا نازک)
گستره ی متس سپران(دارای صدای متوسط)
گستره ی کنترالت(صدای بم یا کلفت)
گستره ی نتر(صدای زیر یا نازک)
باریتن( صدای متوسط)
باس ( صدای بم یا کلفت)
 

ادامه مطلب  

حرف دل  

فقط اولین دوست داشتن درد دارد ! همانی که وقتی میرودنمیدانی چطور به دلت بفهمانیکه محاسباتت غلط از آب درآمد ..چطور بگویی نشدکه نشکندنریزد ..
بعد ها دوست داشتن هايتنه به قوت قدیـم استنه دردناک جوری علاقمند میشویکه رفتن را به طورِ پیش فرضروی تنظیماتِ دوست داشتنت خواهی داشت ...
دوست میداریاما اگر چنـد بار آنی بشود که نبایدحرفی بزند که بهم بریزدتدوست داشتنت بر حسبِ تنظیماتبه نداشتن میل میکندبهتر بگویمدوستش خواهی داشتاما اهمیتی ندارد داشته باشی

ادامه مطلب  

 

ـفقط اولین دوست داشتن درد دارد! همانی که وقتی میرود نمیدانی چطور به دلت بفهمانی که محاسباتت غلط از آب درآمد .. چطور بگویی نشد که نشکند نریزد .. بعد ها دوست داشتن هايت نه به قوت قدیم است نه دردناک جوری علاقمند میشوی که رفتن را به طورِ پیش فرض روی تنظیماتِ دوست داشتنت خواهی داشت ... دوست میداری اما اگر چند بار آنی بشود که نباید حرفی بزند که بهم بریزدت دوست داشتنت بر حسبِ تنظیمات به نداشتن میل میکند بهتر بگویم دوستش خواهی داشت اما اهمیتی ندارد داش

ادامه مطلب  

اولین دوست داشتن  

فقط اولین دوست داشتن درد دارد ! همانی که وقتی میرودنمیدانی چطور به دلت بفهمانیکه محاسباتت غلط از آب درآمد ..چطور بگویی نشدکه نشکندنریزد ..
بعد ها دوست داشتن هايتنه به قوت قدیـم استنه دردناک جوری علاقمند میشویکه رفتن را به طورِ پیش فرضروی تنظیماتِ دوست داشتنت خواهی داشت ...
دوست میداریاما اگر چنـد بار آنی بشود که نبایدحرفی بزند که بهم بریزدتدوست داشتنت بر حسبِ تنظیماتبه نداشتن میل میکندبهتر بگویمدوستش خواهی داشتاما اهمیتی ندارد داشته باشی

ادامه مطلب  

خرید برنج  

برنج ساقه برنج ساقه بلند آمریکاساقة برنج بندبند و تو خالی بوده و در فواصل مختلف ساقه جداره‌هاي سختی قرار دارد که در آن قسمت‌ها ساقه توپر می‌باشد و گره نام دارد. فاصلة بین دو گره را میان گره می‌نامند. برگهاي این گیاه کشیده و دارای رگبرگهاي موازی بوده و بدون دمبرگ است و قاعدة برگ پهنتر از سایر نقاط آن می‌باشد. و قسمتی از ساقه گیاه یا تمام محیط آنرا احاطه کرده که آنرا غلاف یا نیام می‌نامند.در قاعده برگ در طرفین غلاف دو صفحة کوچک یا بزرگ بنام

ادامه مطلب  

5/6/26  

- داشتم فك میكردم ته سیگارامو ی جا چال كنم بشون اب بدم شاید درخت سیگار در اومد بجا برگ ازش سیگار چید چقد خوبه هااا اونوخ كلی سیگار داری واس خودت هر وختم خیلی ناراحت بودی میری بالا درخت یهویی نمیدونی چی میشه میوفتی پایین گردنت خورد میشه اگه خوش شانس باشی بر اثر فشار ساقه مغزت تخریب میشه بدشم میمیری مثل مامان بزرگم . ساقه مغز ك تخریب شه جالبه هر كاری كنی خوب نمیشه بعد حتی میتونی بد مردنت بدنتو اهدا كنی اینجوری به احمقایی ك دوس دارن زندگی كنن و فك

ادامه مطلب  

یک روز تابستانی از دهه شصت را به بالاترین قیمت خریدارم  

هوا دارد به دلتنگی هاي عصر جمعه نزدیک می شود. خیالم می رود آن دور دورها....
اگر بعدازظهر تابستان باشد در باغ آبعلی و همه نهار خورده باشند و خوابیده باشند و من در گنجه کتابها به گنج هايی پنهان دست پیدا کرده باشم و یک کتاب کاهی بشود ورق ورق تمام لحظه هايم. همانجا که در همان عصر نوجوانی ام آنقدر آرام و خونسرد بودم که لج بعضی ها در می آمد و آنقدر عاقل بودم که می دانستم همه رنج ها و اندوه هاي بزرگترها یک اندوه عرفانی است و همه زندگی ها قرار است به یک جا

ادامه مطلب  

تعریف گیاه  

تعریف کلمه گیاه ازآنچه که ظاهرا" به نظر می رسد بسیار مشکل تراست.                                          اگرچه گیــــاه شناسان محدوده رده بندی گیاهان را تعریف کرده اند ، مرزهاي تعیین کننده اعضاء رده بندی گیاهان بسیار اختصاصی تر از تعریفات رایج " گیاه"است. ما گیاه را بعنوان یک موجود زنده یوکاریوت و دارای تعداد زیادی سلول تعریف می کنیم که عموما" فاقد اندامهاي حسی یا حرکت ارادی بوده و در صورت رشد کامل دارای ریشه ، ساقه و برگ می باشند.   اما

ادامه مطلب  

سوالات علوم فصل ۵  

پیام رمز را پیدا کن ۱
۱.صدا چگونه تولید می شود؟ صدا در اثر لرزش چیزها تولید می شود. 
۲.انواع صداها را نام ببر و مثال بزن؟
   صدای نازک (زیر )،صدای کلفت (بم) ،صدای بلند ،صدای آهسته
   صدای نازک مانند صدای گنجشک ،صدای کلفت مانند صدای طبل ،صدای بلند        مانند صدای جیغ بچه ،صدای آهسته مانند در گوشی صحبت کردن
۳. چند صدای پیام رسان را نام ببر؟
     صدای اذان ،موبایل ،آمبولانس ،تلفن
۴. اگر راننده ای ناشنوا باشد ،چگونه متوجه نزدیک شدن آمبولانس می شود ؟

ادامه مطلب  

•491  

من کی انقدر بزرگ شدم که مامانم جدا از شوخی هامون بیاد با من از دوست پسر نداشتم حرف بزنه :/ -_-
اصن اینا رو ول کنید!
هوا رو دارید؟!عصر یخبندان به این میگنا!آخرش فکر کنم ما گیلانیا مثل مردم آسیای شرقی از شدت سرما پلکامون از سرمای شدید کلفت شه و به اصطلاح چشم بادومی شیم :)))

ادامه مطلب  

 

 
 
✅✔تنهايی -در تنفش تنهايی -دریچه هاي شعور مرا بهم بزنید -روان کنیدم دنبال بادبادک آن روز مرا به خلوت ابعاد زندگی ببرید حضور((هیج ملایم را به من نشان بدهید!                                                   ♡♡♡♡ ✔✅مرگ پدر و خانه جدید پدرم پشت دوبار آمدن چلچله ها،پشت دو برف پدرم پشت دو خوابیدن در مهتابی پدرم پشت زمان ها مرده است پدرم وقتی مرد،آسمان آبی بود پدرم وقتی مرد،پاسبان ها همه شاعر بودند!                                  

ادامه مطلب  

انشای برگزیده هفته کتاب و کتاب خوانی  

      نجمه ریگی                  دانش آموز سال دهم                     دبیرستان بنت الهدی  منطقه ریگ 
موضوع انشا: آواز برگ ها
برگ ها صدها سخن نگفته دارند از بی رحمی هاي روزگار گرفته تا رحمت کردگار. برگ هاي درختان در پاییز بهتر سخن می گویند.
حال و هوای پاییز ذهنم را هم پاییزی کرده است. کوچه پس کوچه هاي ذهنم پر از برگ هاي زرد و نارنجی است. صدای خش خش برگ ها سرم را پر کرده است از سؤال هاي بی جواب. برگی از درختی می افتد و روی زمین آرام می گیرد و ان

ادامه مطلب  

من نازک نارنجی ام یا اونا پوست کلفت؟  

این آدما مخصوصن مردا چطور میتونن اینقد اخبار گوش کننو سرشونو از عصبانیتو افسردگیو ناراحتی  نکوبن به دیوار؟!
آخ اینهمه اتفاق بد،ناراحت کننده، دروغ،وحشی گری زیاد نیست؟! : (
 
 
+فوفانو؟اونجا وبلاگ توعه جدی؟یه جا دیگه بود آخه!!

ادامه مطلب  

کارباچوب  

تعریف چوب
تعریف چوب بسته به اینکه این ماده را در چه قسمتی بخواهیم مورد استفاده قرار دهیم فرق می کند و بطور کلی می توان سه تعریف برای آن به کار برد.
1- تعریف گیاه شناسی:چوب عبارت است از مجموعه ای از بافتهاي ثانویه لینین شده گیاهان آوندی که در بین مغز و لایه زاینده (کامبیوم) ساقه و ریشه و شاخه ها قرار می گیرد.
2- تعریف تجاری:چوب عبارت است از قسمت هاي داخلی ساقه، ریشه و شاخه درختان و درختچه ها که قابل تبدیل برای استفاده در مصارف گوناگون می باشد و می ت

ادامه مطلب  

گل بارون زده  

گُل بارون زده ی من
 گُل یاس نازنینم
 میشکنم ، پژمرده می شم
نذار اشگاتو ببینم
 تا همیشه تو رو داشتن ، داشتن تمام دنیاست
 از تو واسم تو گفتن ، بهترین همه حرفاست
 با تو ، با تو اگه باشم
 وحشت از مردن ندارم
 لحظه هام پُر می شن از تو
 وقت غم خوردن ندارم
 ای غزلواره ی دلتنگ
 که همه تنت کلامه
 هنوزم با گُل گونه ت
 شرم اولین سلامه
 ای تو جاری توی شعرم مثل عشق و خون و حسرت
 دفتر شعر من از تو سبد خاطره ها مه
 ای گل شکسته ساقه ، گُل پرپر
 که به یاد هجرت پرند

ادامه مطلب  

خواص گیاه خرفه  

خواص گیاه خرفه و تخم آن
 
تخم خرفه تصفیه کننده خون و تسکین دهنده‌ی تشنگی است و برای رفع سرفه می‌تواند مفید باشد. در طب سنتی به عنوان تب‌بر، ضدعفونی کننده، ضداسکوربوت (بیماری‌هاي ناشی از کمبود ویتامین C)، ضد اسپاسم، مدر و ضد کرم استفاده می‌شود.
 
گیاه خرفه با اسم علمی Portulaca Oleracea و با نام انگلیسی Purslane از تیره پرتولاکاسه (Portulacaceae) است که برگ‌هاي گوشتی و بذرهاي سیاه ریز دارد. گیاه یک ساله است که ارتفاع تا حدود 40 سانتی‌متر در مراحل بذردهی می‌رسد

ادامه مطلب  

به یاد داود رشیدی عزیز...  

کندوتنهاتر از انسان، در لحظه‌ی مرگ!ساده‌تر از شبنم، رو سفره‌ی برگ!مطرود هم‌قبیله، محکوم خویشم!غریبه‌ای طعمه‌ی این کندوی نیشم!نفرینی آسمون، مغضوب خاکم!بیگانه با نور و هوا، هوای پاکم!تن خسته از تقویم، از شب شمردن!با مرگ ساعت‌ها، بی‌وقفه مردن!هم‌غربت بغض شب، مرگ چراغم!تو قرق زمستونی، اندوه باغم!ای دست تو حادثه تو بهت تکرار!وابسته‌ی این مردابم‌، بیا سراغم!تولدم زادن کدوم افوله،که بودنم حریص مرگ فصوله؟خسته از بار این بودنم، نفس حبابم!ب

ادامه مطلب  

 

وقتی سرده ُ به یه چیزی بیشتر از یه پتو کلفت و یه فنجون قهوه داغ نیاز داری که تو رو گرم کنه ، یه چیزی که دلت ُ گرم کنه نه اون جسم کوفتی رو . یه چیزی که نیست و نمی تونی دنبالش بگردی چون از شدت سرما بی حس شدی . نه اینکه نخوای؛ نمیتونی ، نمیشه یا حتی نباید بگردی .چون هیچوقت پیدا نمیشه .

ادامه مطلب  

 

خواص زنجبیلزنجبیل؛ دارویی برای تهوعزنجبیل یا زنجفیل گیاهی است با نام علمی ZINGIBER OFFICINALE که به نام عمومی GINGER در دنیا مشهور است. از نام هاي دیگر آن می توان به جربیل و زنزبیل نیز اشاره نمود. البته گونه هاي دیگری از این گیاه نیز وجود دارد که در ادامه توضیح داده می شود. زنجبیل، گیاهی است چند ساله که دارای ریزوم هاي غده ای است. ساقه هاي گیاه به طور عمودی از ریزوم ها خارج شده و در انتها به گل هاي زرد و زیبا منتهی می شوند. برگ هاي این گیاه پهن بوده و با غلاف

ادامه مطلب  

شستشوی زیاد مو چربی سر را ازبین می برد  

طبق توصیه پزشکان متخصص در این زمینه در هفته 2 بار بیشتر از مواد شوینده استفاده نکنید .در هر بار دوش گرفتن لزومی به استفاده از شامپو نیست.زیرا شستشوی زیاد چربی سر راازبین میبرد ،ودر نتیجه شما موهايی خشک و بی حالت خواهید داشت . از نرم کننده ها و ماسک هاي داخل حمام و یا بیرون حمام برای تغذیه ساقه مو استفاده کنید.و حتی میتوانید جایگزین این مواد شیمیایی از مواد طبیعی مانند روغن زیتون وسیاه دانه وروغن بادام استفاده نمایید . همچنین استفاده از محصولا

ادامه مطلب  

داشتن تغذیه مناسب برای بچه دار شدن  

درمان کوتاهی الت در طب سنتی به وسیله داروهاي گیاهی | افزایش دائمی سایز الت تضمینی
از بین بردن دائمی کوتاهی الت | دارویی برای بزرگ کردن الت به صورت همیشگی, افزایش ضخامت طبیعی آلت تناسلی مرد | روش طبیعی افزایش قطر آلت, افزایش میل جنسی وتقویت الت مردان, بزرگ کردن الت با قرص گیاهی واقعی – درمان گیاهی الت کوچک, بهترین داروی تقویت و بزرگ کننده الت تناسلی اقایان, بهترین داروی گیاهی برای بزرگ کردن الت اقایان | موثرترین روش برای رشد طول, جدید ترین دارو

ادامه مطلب  

فکر میکتم پوست کلفت شدم  

 
دیگه خیلی رفتارا و حرفا ناراحتم نمیکنه اگر هم ناراحت بشم سعی میکنم زمانش طولانی نشه
دیگه از کسی انتظاری ندارم 
همه خوش باشن منم یه جوری با خیلی چیزا به بی تفاوتی میرسم 
مراقب خودتون و دلتون باشید شما فقط خودتون رو‌دارید و این کم چیزی نیست
قدر خودتون رو بدونید...
 

ادامه مطلب  

قلمه زدن  

Kamrani:تهیه قلمه به چهار شکل است:
قلمه ساقه، قلمه ریشه، قلمه برگ و قلمه جوانه برگ.
https://telegram.me/joinchat/BaD1dTyTnrXXgUg5Jj1ZwQ


ادامه مطلب  

#علیرضا قزوه  

******************** از عدالت می نویسند، از تخلّف می خورندمی نویسم دوستان! معیار خوبی مرده
استدوستان خوب من تنها تأسّف می خورند!این که طبع شاعران خشکیده باشد عیب
کیست؟ناقدان از سفرۀ چرب تعارف می خورندعاشقان هم گاه گاهی ناز عرفان می
کشندعارفان هم دزدکی نان تصوّف می خورندیوسف من! قحطی عشق است، اینان را
بهل!کلفت دین اند و دنیا، از تکلّف می خورندآخر این قصّه را من جور دیگر
دیده امگرگ ها را هم برادرهاي یوسف می خورند!  ****************

ادامه مطلب  

مرد بودن  

مردان هم قلب دارند...!
شاید ندیده باشی
اما همیشه اشکهايشان را
در آلبوم دلتنگیشان قاب میکنند...
هرگاه زن بودنت را میبینند
سینه شان را 
به جلو میدهند
صدایشان را کلفت تر میکنند
تا مبادا
لرزش دستهايشان را ببینی!!!
مرد که باشی
دوست داری از نگاه یک زن
مرد باشی
نه بخاطر زور بازوهايت
بلکه بخاطر مرهم بودنت....
بخاطر تکیه گاه بودنت...
بخاطر امنیت آغوشت....

ادامه مطلب  

عشق اول  

فقط اولین دوست داشتن درد دارد ! 
همانی که وقتی میرود
نمیدانی چطور به دلت بفهمانی
که محاسباتت غلط از آب درآمد ..
چطور بگویی نشد
که نشکند
نریزد ..
 
بعد ها دوست داشتن هايت
نه به قوت قدیـم است
نه دردناک 
جوری علاقمند میشوی
که رفتن را به طورِ پیش فرض
روی تنظیماتِ دوست داشتنت خواهی داشت ...
 
دوست میداری
اما اگر چنـد بار آنی بشود که نباید
حرفی بزند که بهم بریزدت
دوست داشتنت بر حسبِ تنظیمات
به نداشتن میل میکند
بهتر بگویم
دوستش خواهی داشت
اما اهمیتی ندا

ادامه مطلب  

راههای شناخت یه خروس خوب  

با سلام خدمت دوستان و عشقبازان عزیز ممنون که مارو همراهی میکنید این قسمت از موضوع رو برای کسانی میخوام بزارم که تازه میخوان شروع کنن
دوست عزیز برادر گرامی تازه کار دقت کنید در موقع خرید از کسانی که زیادی تعریف میکنن از خودشون و معمولا با سیاه بازی میخوان حیون بهتون بفروشن حیون نگیرید به اصطلاح قهرمانهاي اینترنتی که کم هم نیستن حالا خروس خوب چه علامتهايی داره که در زیر میبینید:
اول بزارید در مورد معرفی نژادها بگم که شامل شامو - هندی - مالای -

ادامه مطلب  

کدو تنبل و این همه خاصیت!  

اسمش کدوتنبل است! البته به آن کدو حلوایی هم می‌گویند. قد و قواره‌ای ندارد: گرد و قلمبه و بامزه است. اما زیر آن پوست کلفت و نارنجی رنگ دنیایی از خاصیت وجود دارد که سلامتی را تضمین می‌کند اما اینکه چرا اسمش را تنبل گذاشته‌اند فلسفه‌اش را نمی‌دانم. کدوتنبل منبع فوق‌العاده‌ی بتاکاروتن است که برای سلامت چشم‌ها و پروستات مفید است و به کاهش خطر ابتلا به سرطان کمک می‌کند. با ما باشید تا با دنیای این کدو بیشتر آشنا شوید.

ادامه مطلب  

 

می‌ پرسد:" ناراحت شدی الان؟"  همانطور که زلّ زده‌ام به سفیدی دیوار رو به رو، پیش خودم فکر می‌‌کنم که چه بگویم.  بگویم فکر می‌‌کردم مدت هاست ناراحت نمیشوم از چیزی و کسی‌؟ بگویم فکر می‌‌کردم مدت هاست بی‌ حس شده‌ام به همه چیزو همه کس؟  بگویم با اینکه فکر می‌‌کردم پوست انداخته ام  و پوست کلفت شده‌ام ، زخمت کاری بود؟ بگویم تحمل این خون ریزی‌هاي احساسی‌ را ندارم؟ چه بگویم؟
سرم را تکان می‌‌دهم که یعنی‌ "نه"!

ادامه مطلب  

 

هیچوقت سعی نکردم متنوع باشم
یعنی اصلا بهش فکر هم نکردم که ممکنه یه کار جدید انجام بدم
فکر میکردم فقط این مسیر که توشم درسته
تعصب روی چیزای الکی
من خیلی اشتباه کردم
هنوز دارم اشتباه میکنم و تازه فهمیدم که باید تغییر کنم
حتی الان که میگم تغییر کنم
روش تعصب دارم که نه لازم نیست 
 
+ دیگه از رفتن هیچکس ناراحت نمیشم
+ پوست ٬ کلفت کردم

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1